Nh??ng triê?u ch??ng bê?nh viêm ph??i cu?a ng???i gia? trong mu?a ??ng
C?m nang s?c kh?e2014/07/24 17:44:11April 26 2018 23:36:29

Nh??ng triê?u ch??ng bê?nh viêm ph??i cu?a ng???i gia? trong mu?a ??ng

Nh??ng ng???i gia? bi? viêm ph??i, th???ng co? nh??ng triê?u ch??ng so v??i nh??ng ng???i bi?nh th???ng la? kh?ng ????c ro? ne?t, vi? va?y, th???ng kh?ng ????c ch??a tri? ki?p th??i, ho??c cha?n ?o?an kh?ng chi?nh xa?c.

Tre? nho? khi ngu? ga?y va? ca?c bê?nh vê? ????ng h? ha?p
C?m nang s?c kh?e2014/07/24 17:37:56April 26 2018 23:36:29

Tre? nho? khi ngu? ga?y va? ca?c bê?nh vê? ????ng h? ha?p

Ca?c cha?u nho? khi ngu? ma? ga?y la? do khi ngu? hê? th??ng h? ha?p kh?ng ????c bi?nh th???ng, nh??ng cha?u bi? nhe? se? da?n ?ê?n s?? sinh tr???ng cu?a cha?t xa?m kh?ng ????c t??t ...

Con ke?n ?n la? tra?ch nhiê?m cu?a ng???i me?
C?m nang s?c kh?e2014/07/24 17:29:58April 26 2018 23:36:29

Con ke?n ?n la? tra?ch nhiê?m cu?a ng???i me?

Nê?u nh? ng???i me? kh?ng thi?ch ?n ca?i gi?, thi? cu?ng ra?t i?t khi cho con ?n. M??t nghiên c??u m??i cho r??ng, h???ng ?n u??ng cu?a con ca?i chi?u s?? a?nh h???ng ra?t l??n cu?a ng???i me? .

M??t s?? ?iê?u xoay quanh bê?nh viêm kh??p
C?m nang s?c kh?e2014/05/28 18:22:23April 26 2018 23:36:29

M??t s?? ?iê?u xoay quanh bê?nh viêm kh??p

M??t s?? ng???i la?m nh??ng c?ng viê?c ???c biê?t dê? bi? bê?nh viêm kh??p x??ng: nh? la?m c?ng nhan mo?, ?i ha?i b?ng, nh??ng ng???i lao ???ng n??ng, la?m va?n ???ng viên, diê?n viên mu?a ...

Mu?a ??ng mu??n ta?m b?? thi? ?n mo?ng gio?
C?m nang s?c kh?e2014/05/28 18:12:51April 26 2018 23:36:29

Mu?a ??ng mu??n ta?m b?? thi? ?n mo?ng gio?

Mo?ng gio? la? loa?i th??c ?n co? dinh d???ng ra?t cao, co?n la? "loa?i thu??c b??" diên niên, i?ch tho?. Mu?a ??ng ?n mo?ng gio?, t?? tr???c ?ê?n nay va?n ????c coi la? ph??ng thu??c b?? khi? huyê?t.

Ma?y ca?ch ??n gia?n la?m cho da ??? kh?
C?m nang s?c kh?e2014/03/24 17:42:32April 26 2018 23:36:29

Ma?y ca?ch ??n gia?n la?m cho da ??? kh?

N???c la? c? s?? ?ê? ho?at ???ng cu?a ta?t ca? sinh mê?nh. N???c ?a? che phu? 2/3 bê? m??t cu?a tra?i ?a?t, trong c? thê? con ng???i tha?nh pha?n cu?a n???c la? nhiê?u nha?t, chiê?m ga?n 70 pha?n tr?m.

Nh??ng pha?t hiê?n m??i trong viê?c d???ng sinh
C?m nang s?c kh?e2014/02/19 16:21:01April 26 2018 23:36:29

Nh??ng pha?t hiê?n m??i trong viê?c d???ng sinh

M??t nghiên c??u m??i cho r??ng, gi?? cho than hi?nh thon tha? kh?ng nh??ng co? l??i cho s??c kho?e, la? co?n gia?m b??t nguy c? m??c bê?nh ung th?.

B?? xung vitamin ?ê? ch??ng re?t la? t??t nha?t
C?m nang s?c kh?e2014/02/19 16:15:17April 26 2018 23:36:29

B?? xung vitamin ?ê? ch??ng re?t la? t??t nha?t

Qua nghiên c??u pha?t hiê?n, vitamin B2 va? vitamin E co? ta?c du?ng giu?p c? thê? ch??ng re?t, co? thê? t?ng c???ng kha? n?ng thi?ch ??ng cu?a c? thê? trong m?i tr???ng gia? la?nh.

La?m thê? na?o ?ê? tra?nh nh??ng sai la?m trong khi gi?? thai
C?m nang s?c kh?e2014/02/19 16:10:19April 26 2018 23:36:29

La?m thê? na?o ?ê? tra?nh nh??ng sai la?m trong khi gi?? thai

Xa?y thai ta?t nhiên la? tai ha?i ???i v??i thai nhi, thê? nh?ng gi?? thai m??t ca?ch mu? qua?ng cu?ng kh?ng t??t. Co? m??t s?? chi? em, ?ê? ????c ca?i thai trong bu?ng ?a? c?? g????ng hê?t m??c, thê? nh?ng ...

Nha?y nho?t co? thê? khiê?n cho tre? th?ng minh
C?m nang s?c kh?e2014/01/27 18:20:27April 26 2018 23:36:29

Nha?y nho?t co? thê? khiê?n cho tre? th?ng minh

S?? s??ng va? s??c kho?e cu?a con ng???i kh?ng thê? ta?ch r??i ho?at ???ng. Nh??ng tre? nho? hay nha?y nho?t, kh?ng nh??ng cho?ng l??n, s??c kho?e t??t, ma? cha?t xa?m cu?ng ????c nang cao.

Gi?? ??? a?m la? tro?ng ?iê?m d???ng da trong mu?a ??ng
C?m nang s?c kh?e2014/01/27 15:39:40April 26 2018 23:36:29

Gi?? ??? a?m la? tro?ng ?iê?m d???ng da trong mu?a ??ng

Mu?a ??ng la? mu?a ca?n pha?i ba?o vê? da. Nguyên nhan la? trong mu?a ??ng gia? la?nh nhiê?t ??? tha?p, khiê?n cho mao ma?ch da co la?i, tuyê?n nh??n, tuyê?n m?? h?i tiê?t ra i?t, khiê?n cho da de?, ma? nha?t la? da m??t bi? kh?, thiê?u n???c, ng??a, tha?m chi? n??t ne?.

Chuyên gia dinh d???ng cho r??ng, ?n hoa qua? sau b??a c?m la? s?? ng?? nha?n a?m th??c
C?m nang s?c kh?e2014/01/27 15:31:00April 26 2018 23:36:29

Chuyên gia dinh d???ng cho r??ng, ?n hoa qua? sau b??a c?m la? s?? ng?? nha?n a?m th??c

Chuyên gia dinh d???ng cho r??ng, ?n hoa qua? sau b??a c?m trên th??c tê? la? s?? ng?? nha?n a?m th??c, tho?i quen na?y kh?ng co? l??i ???i v??i s??c khoe?, ra?t dê? khiê?n thê? tro?ng t?ng can ho??c da?n ?ê?n be?o phi? .

8 tho?i quen kh?ng t??t sau b??a ?n a?nh h???ng ?ê?n s??c kho?e
C?m nang s?c kh?e2013/12/30 17:15:47April 26 2018 23:36:29

8 tho?i quen kh?ng t??t sau b??a ?n a?nh h???ng ?ê?n s??c kho?e

Trong khi chu? y? ?n u??ng m??t ca?ch khoa ho?c, ?ê? gi?? gi?n s??c kho?e cu?ng pha?i chu? y? nh??ng tho?i quen sau b??a ?n.

?n hoa qua? trong b??a sa?ng la? t??t nha?t
C?m nang s?c kh?e2013/12/30 17:08:35April 26 2018 23:36:29

?n hoa qua? trong b??a sa?ng la? t??t nha?t

Pha?n l??n nh??ng ng???i tr???ng tha?nh ha?ng nga?y qua b??a ?n sa?ng co? thê? ha?p thu 2% Calo va? dinh d???ng, 30% la? qua b??a tr?a, ga?n 70% la? nh?? b??a t??i va? b??a ?n ?êm. Chuyên gia dinh d???ng nh??c nh?? chu?ng ta, th???ng xuyên kh?ng ?n sa?ng ho??c ?n u??ng kh?ng co? gi?? gia?c, ra?t dê? m??c bê?nh ????ng tiêu ho?a va? so?i ma?t, ma? co?n co? thê? m??c bê?nh be?o phi?.

Nh??ng biê?n pha?p tra?nh ? nhiê?m kh?ng khi?
C?m nang s?c kh?e2013/12/30 17:05:21April 26 2018 23:36:29

Nh??ng biê?n pha?p tra?nh ? nhiê?m kh?ng khi?

Th?? nha?t la?, sa?ng s??m kh?ng khi? bên ngoa?i ma?t me?, trong la?nh, lu?c na?y kh?ng ca?n pha?i m?? ma?y ?iê?u ho?a nhiê?t ???, co? thê? m?? hê?t c??a s??, ?ê? cho kh?ng khi? trong la?nh ngoa?i tr??i th??i va?o trong nha?. Khoa?ng 9-10 gi?? sa?ng, nhiê?t ??? bên ngoa?i t?ng lên, co? thê? ?o?ng c??a s?? h???ng nam co? a?nh m??t tr??i va? ke?o ma?n gio?, co?n c??a s?? h???ng b??c co? thê? m?? ??ê?n 11-12 gi?? tr?a m??i ?o?ng.

?

Li?ch

Th?i s?:
Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
Nghe:
Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
?nh:
Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
Kinh t? X? h?i:
??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
V?n hoá du l?ch:
V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
D??ng sinh:
C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
V??n Hán ng?:
Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
Th?i th??ng:
Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
新疆时时彩玩法介绍 时时彩为什么输的人多 3d时时彩游戏机 云南11选5时时彩 黑龙江时时彩走势图五星 江西时时彩开奖好吗
时时彩平台制作骗局 时时彩网上自己开庄 东森平台开户 时时彩平台搭建 时时彩软件晓风 财富平台q61166
公众号玩时时彩 时时彩私彩平台排行 优博时时彩平台被抓 重庆时时彩到哪里购买 英皇国际娱乐官网 正规凤凰平台会黑吗
时时彩代理是犯罪吗 时时彩杀和值什么意思 老时时彩开奖号码 大中华时时彩qq群 黑龙江时时彩手机软件属于黑彩吗 时时彩平台出租wlyxck