-H?p th? Ng?c ánh2016/01/06 20:29:07May 25 2018 08:54:19

"T?n Ng?? Kh?ng" Lu?c Tiê?u Linh ???ng s??n sa?ng la?m S?? gia? cho v?n ho?a, thê? thao va? du li?ch Viê?t Nam

Lu?c Tiê?u Linh ???ng: T?i có tình c?m ??c bi?t v?i ??t n??c và con ng??i Vi?t Nam, cu?i nh?ng n?m 50 th? k? tr??c t?i Hàng Chau, cha t?i là L?c Linh ??ng t?ng bi?u di?n Thi?u k?ch "Ba l?n ?ánh B?ch C?t Tinh" cho H? Ch? t?ch xem và ???c Ng??i khen.Trung Qu?c và Vi?t Nam hai n??c núi s?ng li?n m?t d?i, t?i mong mu?n nhan dan hai n??c chung s?ng hòa m?c, hoà bình và h?u ngh?".

Nh? Ngo?c cu?ng ?oa?n ngoa?i giao tham quan kha?o sa?t ta?i tha?nh ph?? Nam Kinh
-H?p th? Ng?c ánh2014/01/20 18:13:04May 25 2018 08:54:19

Nh? Ngo?c cu?ng ?oa?n ngoa?i giao tham quan kha?o sa?t ta?i tha?nh ph?? Nam Kinh

Nam Kinh la? m??t tha?nh ph?? co? bê? da?y 2500 li?ch s?? va? v?n hoa?, co? li?ch s?? h?n 450 n?m d??ng ??, cu?ng v??i Tay An, B??c Kinh va? La?c D??ng ????c t?n vinh la? 4 c?? ?? c?? ki?nh cu?a Trung Qu??c.

??i ne?t ?êm chung kê?t Qu??c tê? Cu??c thi
-H?p th? Ng?c ánh2014/01/20 17:57:16May 25 2018 08:54:19

??i ne?t ?êm chung kê?t Qu??c tê? Cu??c thi "Tiê?ng ha?t H??u nghi?" Trung-Viê?t n?m 2013 ta?i S4 VTC Ha? N??i Viê?t Nam

La Tha?nh ?a? cu?ng v??i ba pho?ng viên kha?c la? Ha?i Van, Vinh Dung va? Kiê?u Quan ?ê?n hiê?n tr???ng ??a tin. Nh?ng do chuyê?n bay bi? cha?m gi??, nên ?oa?n pho?ng viên ?a?nh pha?i ?? la?i Qua?ng Chau, Trung Qu??c m??t ?êm, tuy va?y va?n ki?p th??i co? m??t ta?i Ha? N??i ?ê? ??a tin.

Chung kê?t Cu??c thi
-H?p th? Ng?c ánh2014/01/20 17:44:44May 25 2018 08:54:19

Chung kê?t Cu??c thi "Tiê?ng ha?t H??u nghi?" Trung-Viê?t n?m 2013 s??p khai ma?c ta?i Ha? N??i

Trong khi hê?t tha?y ca?c hi?nh a?nh vê? san kha?u va? diê?n ?a?n h??u nghi? no?i trên va?n in ?a?m t??a nh? h?m qua, thi? chung kê?t Cu??c thi "Tiê?ng ha?t H??u nghi?" Trung -Viê?t n?m 2013 s??p khai ma?c ta?i tr???ng quay s?? 4 ?a?i Truyê?n hi?nh ky? thua?t s?? Viê?t Nam VTC ta?i Ha? N??i r??i.

H??ng vi? Trung Qu??c trong th? v?n nguyên ta?c cu?a ca?c ba?n
-H?p th? Ng?c ánh2014/01/20 17:22:39May 25 2018 08:54:19

H??ng vi? Trung Qu??c trong th? v?n nguyên ta?c cu?a ca?c ba?n

Chu?ng t?i co? nha?n ????c hai ta?p san ba?i d?? thi da?y va? ?e?p m??t cu?a ba?n Nguyê?n Hoa?ng Tha?nh ta?i TP H?? Chi? Minh. Ngoa?i ta?p ba?i d?? thi ra, ba?n Hoa?ng Tha?nh co?n g??i ta?p th? nhan ?ê? "M??t chuyê?n ?i", bên trong co? nhiê?u ba?i th? ba?n sa?ng ta?c ?ê? ky? niê?m cho chuyê?n th?m Trung Qu??c ?a?y h??ng vi? ky? diê?u va? t??t ?e?p na?y.

Ha? Vi: L?u luyê?n tha?ng nga?y du ho?c Viê?t Nam, nh?? ma?i mu?a thu Ha? N??i
-H?p th? Ng?c ánh2013/12/26 20:23:34May 25 2018 08:54:19

Ha? Vi: L?u luyê?n tha?ng nga?y du ho?c Viê?t Nam, nh?? ma?i mu?a thu Ha? N??i

N?m ngoa?i, Ha? Vi ?a? co? di?p sang Viê?t Nam du ho?c ta?i Tr???ng ?a?i ho?c Khoa ho?c Xa? h??i va? Nhan v?n Ha? N??i.

Ba tha?ng tra?i nghiê?m c?ng ta?c CRI trong s??c thu ti?nh ng???i ta?i Trung Qu??c
-H?p th? Ng?c ánh2013/12/26 20:17:37May 25 2018 08:54:19

Ba tha?ng tra?i nghiê?m c?ng ta?c CRI trong s??c thu ti?nh ng???i ta?i Trung Qu??c

Lu?c ?a?u m??i sang Thu H??ng ca?m tha?y 3 tha?ng cu?ng kha? da?i, nh?ng qua m??t th??i gian sinh s??ng va? la?m viê?c ta?i B??c Kinh, v??i ca?c ba?n ???ng nghiê?p Ban Viê?t ng?? ?a?i Pha?t thanh Qu??c tê? Trung Qu??c thi? Thu H??ng la?i tha?y th??i gian sao ma? ng??n ngu?i qua?, sao ma? tr?i nhanh qua?.

Chiê?c l???c la?m b??ng xa?c ma?y bay My? va? cau chuyê?n vê? m??t c??u chiê?n binh Trung Qu??c
-H?p th? Ng?c ánh2013/12/26 20:14:15May 25 2018 08:54:19

Chiê?c l???c la?m b??ng xa?c ma?y bay My? va? cau chuyê?n vê? m??t c??u chiê?n binh Trung Qu??c

Khi co?n nho?, ch?a biê?t ch?? Trung Qu??c, ch?a biê?t no?i m??t cau tiê?ng Trung na?o, nh?ng ?a? thu??c ra?t nhiê?u ba?i ha?t Trung Qu??c, nh??ng ba?i ha?t a?y co? thê? no?i la? ra?t i?t ba?n tre? Trung Qu??c hiê?n nay biê?t ?ê?n.

??i ne?t ?êm chung kê?t Qu??c tê? Cu??c thi
-H?p th? Ng?c ánh2013/12/26 20:09:44May 25 2018 08:54:19

??i ne?t ?êm chung kê?t Qu??c tê? Cu??c thi "Tiê?ng ha?t H??u nghi?" Trung-Viê?t n?m 2013

?ay là l?n th? t? cu?c thi "Ti?ng hát H?u ngh?" Vi?t- Trung ???c t? ch?c và l?n ??u tiên ?ài Truyê?n hi?nh K? thu?t s? Viê?t Nam VTC là ch? nhà ?êm chung k?t c?a ch??ng trình này.

?

Li?ch

Th?i s?:
Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
Nghe:
Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
?nh:
Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
Kinh t? X? h?i:
??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
V?n hoá du l?ch:
V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
D??ng sinh:
C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
V??n Hán ng?:
Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
Th?i th??ng:
Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
赠彩金的时时彩平台 时时彩平台最低充值 时时彩免费计划 重庆时时彩是合法的吗 江西时时彩删除 老时时彩软件
多盈时时彩平台 微信开设时时彩违法吗 酷彩澳洲官网 帝豪国际赚钱平台真假 时时彩群主怎么赚钱 时时彩搭建方法
时时彩作弊软件 重庆时时彩代理返点 黑时时彩平台充值漏洞 世爵平台代理 时时彩黑彩平台 拉菲时时彩平台黑不
江西时时彩技巧 双色球十分钟一开奖 黑龙江时时彩投注网 重庆时时彩正规的吗 时时彩微信群二维码 时时彩微信群号