-H?p th? Ng?c ánh2016/01/06 20:29:07May 25 2018 08:54:19

"T?n Ng?? Kh?ng" Lu?c Tiê?u Linh ???ng s??n sa?ng la?m S?? gia? cho v?n ho?a, thê? thao va? du li?ch Viê?t Nam

Lu?c Tiê?u Linh ???ng: T?i có tình c?m ??c bi?t v?i ??t n??c và con ng??i Vi?t Nam, cu?i nh?ng n?m 50 th? k? tr??c t?i Hàng Chau, cha t?i là L?c Linh ??ng t?ng bi?u di?n Thi?u k?ch "Ba l?n ?ánh B?ch C?t Tinh" cho H? Ch? t?ch xem và ???c Ng??i khen.Trung Qu?c và Vi?t Nam hai n??c núi s?ng li?n m?t d?i, t?i mong mu?n nhan dan hai n??c chung s?ng hòa m?c, hoà bình và h?u ngh?".

Nh? Ngo?c cu?ng ?oa?n ngoa?i giao tham quan kha?o sa?t ta?i tha?nh ph?? Nam Kinh
-H?p th? Ng?c ánh2014/01/20 18:13:04May 25 2018 08:54:19

Nh? Ngo?c cu?ng ?oa?n ngoa?i giao tham quan kha?o sa?t ta?i tha?nh ph?? Nam Kinh

Nam Kinh la? m??t tha?nh ph?? co? bê? da?y 2500 li?ch s?? va? v?n hoa?, co? li?ch s?? h?n 450 n?m d??ng ??, cu?ng v??i Tay An, B??c Kinh va? La?c D??ng ????c t?n vinh la? 4 c?? ?? c?? ki?nh cu?a Trung Qu??c.

??i ne?t ?êm chung kê?t Qu??c tê? Cu??c thi
-H?p th? Ng?c ánh2014/01/20 17:57:16May 25 2018 08:54:19

??i ne?t ?êm chung kê?t Qu??c tê? Cu??c thi "Tiê?ng ha?t H??u nghi?" Trung-Viê?t n?m 2013 ta?i S4 VTC Ha? N??i Viê?t Nam

La Tha?nh ?a? cu?ng v??i ba pho?ng viên kha?c la? Ha?i Van, Vinh Dung va? Kiê?u Quan ?ê?n hiê?n tr???ng ??a tin. Nh?ng do chuyê?n bay bi? cha?m gi??, nên ?oa?n pho?ng viên ?a?nh pha?i ?? la?i Qua?ng Chau, Trung Qu??c m??t ?êm, tuy va?y va?n ki?p th??i co? m??t ta?i Ha? N??i ?ê? ??a tin.

Chung kê?t Cu??c thi
-H?p th? Ng?c ánh2014/01/20 17:44:44May 25 2018 08:54:19

Chung kê?t Cu??c thi "Tiê?ng ha?t H??u nghi?" Trung-Viê?t n?m 2013 s??p khai ma?c ta?i Ha? N??i

Trong khi hê?t tha?y ca?c hi?nh a?nh vê? san kha?u va? diê?n ?a?n h??u nghi? no?i trên va?n in ?a?m t??a nh? h?m qua, thi? chung kê?t Cu??c thi "Tiê?ng ha?t H??u nghi?" Trung -Viê?t n?m 2013 s??p khai ma?c ta?i tr???ng quay s?? 4 ?a?i Truyê?n hi?nh ky? thua?t s?? Viê?t Nam VTC ta?i Ha? N??i r??i.

H??ng vi? Trung Qu??c trong th? v?n nguyên ta?c cu?a ca?c ba?n
-H?p th? Ng?c ánh2014/01/20 17:22:39May 25 2018 08:54:19

H??ng vi? Trung Qu??c trong th? v?n nguyên ta?c cu?a ca?c ba?n

Chu?ng t?i co? nha?n ????c hai ta?p san ba?i d?? thi da?y va? ?e?p m??t cu?a ba?n Nguyê?n Hoa?ng Tha?nh ta?i TP H?? Chi? Minh. Ngoa?i ta?p ba?i d?? thi ra, ba?n Hoa?ng Tha?nh co?n g??i ta?p th? nhan ?ê? "M??t chuyê?n ?i", bên trong co? nhiê?u ba?i th? ba?n sa?ng ta?c ?ê? ky? niê?m cho chuyê?n th?m Trung Qu??c ?a?y h??ng vi? ky? diê?u va? t??t ?e?p na?y.

Ha? Vi: L?u luyê?n tha?ng nga?y du ho?c Viê?t Nam, nh?? ma?i mu?a thu Ha? N??i
-H?p th? Ng?c ánh2013/12/26 20:23:34May 25 2018 08:54:19

Ha? Vi: L?u luyê?n tha?ng nga?y du ho?c Viê?t Nam, nh?? ma?i mu?a thu Ha? N??i

N?m ngoa?i, Ha? Vi ?a? co? di?p sang Viê?t Nam du ho?c ta?i Tr???ng ?a?i ho?c Khoa ho?c Xa? h??i va? Nhan v?n Ha? N??i.

Ba tha?ng tra?i nghiê?m c?ng ta?c CRI trong s??c thu ti?nh ng???i ta?i Trung Qu??c
-H?p th? Ng?c ánh2013/12/26 20:17:37May 25 2018 08:54:19

Ba tha?ng tra?i nghiê?m c?ng ta?c CRI trong s??c thu ti?nh ng???i ta?i Trung Qu??c

Lu?c ?a?u m??i sang Thu H??ng ca?m tha?y 3 tha?ng cu?ng kha? da?i, nh?ng qua m??t th??i gian sinh s??ng va? la?m viê?c ta?i B??c Kinh, v??i ca?c ba?n ???ng nghiê?p Ban Viê?t ng?? ?a?i Pha?t thanh Qu??c tê? Trung Qu??c thi? Thu H??ng la?i tha?y th??i gian sao ma? ng??n ngu?i qua?, sao ma? tr?i nhanh qua?.

Chiê?c l???c la?m b??ng xa?c ma?y bay My? va? cau chuyê?n vê? m??t c??u chiê?n binh Trung Qu??c
-H?p th? Ng?c ánh2013/12/26 20:14:15May 25 2018 08:54:19

Chiê?c l???c la?m b??ng xa?c ma?y bay My? va? cau chuyê?n vê? m??t c??u chiê?n binh Trung Qu??c

Khi co?n nho?, ch?a biê?t ch?? Trung Qu??c, ch?a biê?t no?i m??t cau tiê?ng Trung na?o, nh?ng ?a? thu??c ra?t nhiê?u ba?i ha?t Trung Qu??c, nh??ng ba?i ha?t a?y co? thê? no?i la? ra?t i?t ba?n tre? Trung Qu??c hiê?n nay biê?t ?ê?n.

??i ne?t ?êm chung kê?t Qu??c tê? Cu??c thi
-H?p th? Ng?c ánh2013/12/26 20:09:44May 25 2018 08:54:19

??i ne?t ?êm chung kê?t Qu??c tê? Cu??c thi "Tiê?ng ha?t H??u nghi?" Trung-Viê?t n?m 2013

?ay là l?n th? t? cu?c thi "Ti?ng hát H?u ngh?" Vi?t- Trung ???c t? ch?c và l?n ??u tiên ?ài Truyê?n hi?nh K? thu?t s? Viê?t Nam VTC là ch? nhà ?êm chung k?t c?a ch??ng trình này.

?

Li?ch

Th?i s?:
Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
Nghe:
Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
?nh:
Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
Kinh t? X? h?i:
??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
V?n hoá du l?ch:
V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
D??ng sinh:
C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
V??n Hán ng?:
Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
Th?i th??ng:
Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
黑龙江时时彩开奖中心藏宝阁 黑龙江时时彩历史开奖结果查询结果 最信誉时时彩平台 时时彩票网 黑龙江时时彩历史号码比较器 重庆时时彩稳赚方法
时时彩黑客改单存在吗 时时彩黑客改单存在吗 时时彩黑客改单存在吗 时时彩黑客改单存在吗 时时彩黑客改单存在吗 时时彩黑客改单存在吗
诺亚时时彩是真的吗 拉菲平台时时彩手机版 鹿鼎娱乐平台登陆 优博时时彩平台怎么样 平台制作 微信开设时时彩违法吗
东森时时彩平台黑钱? 内蒙古时时彩走势图百度 刷时时彩平台漏洞 11选5时时彩玩法 重庆时时彩开奖时间 时时彩可信平台